Hiện tại WeCommiz chỉ hỗ trợ một phương thức thanh toán là chuyển khoản qua ngân hàng