Hướng dẫn tạo Shortcode lấy ngày hiện tại trong WordPress

Hướng dẫn tạo Shortcode lấy ngày hiện tại trong WordPress
Hướng dẫn tạo Shortcode lấy ngày hiện tại trong WordPress

Khi xây dựng một trang web WordPress, việc sử dụng Shortcode là một phương pháp hữu ích giúp bạn tạo ra các phần tử tùy chỉnh và linh hoạt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào việc tạo một Shortcode đơn giản để hiển thị ngày hiện tại trên bất kỳ trang hoặc bài viết nào.

Bước 1: Mở trình soạn thảo WordPress

Trước tiên, bạn cần mở trình soạn thảo WordPress và truy cập vào trang hoặc bài viết mà bạn muốn hiển thị ngày hiện tại.

Bước 2: Tạo mã Shortcode

Thêm đoạn mã sau vào file functions.php trong theme của bạn hoặc bạn cũng có thể sử dụng plugin hỗ trợ chỉnh sửa code như “Code Snippets”:

function shortcode_ngay_hien_tai(){
return date('d/m/Y');
}
add_shortcode('ngay_hien_tai', 'shortcode_ngay_hien_tai');

 

Trong mã trên, chúng ta đã tạo một hàm shortcode_ngay_hien_tai() để lấy ngày hiện tại bằng cách sử dụng hàm date() của PHP với định dạng “d/m/Y” (ngày/tháng/năm). Sau đó, chúng ta sử dụng hàm add_shortcode() để đăng ký Shortcode mới có tên là ‘ngay_hien_tai’.

Bước 3: Sử dụng Shortcode

Bây giờ, bạn đã có một Shortcode ‘ngay_hien_tai’ sẵn sàng sử dụng. Để hiển thị ngày hiện tại trong bài viết hoặc trang, bạn chỉ cần sử dụng cú pháp [ ngay_hien_tai ] ( bỏ dấu cách ) trong trình soạn thảo WordPress. Khi bạn đăng bài viết hoặc cập nhật trang, Shortcode này sẽ tự động thay thế bằng ngày hiện tại.

Ví dụ: Nếu bạn gõ [ ngay_hien_tai ]( bỏ dấu cách ) trong nội dung bài viết và xem trước bài viết đó, nó sẽ hiển thị ngày hiện tại như sau: “04/12/2023“.

Kết luận

Việc tạo Shortcode trong WordPress rất đơn giản và tiện lợi để hiển thị nội dung tùy chỉnh. Trong bài viết này, WeCommiz đã hướng dẫn cách tạo một Shortcode đơn giản để lấy ngày hiện tại. Bạn có thể tùy chỉnh đoạn mã này để hiển thị theo định dạng ngày tháng mà bạn mong muốn. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn thêm một công cụ hữu ích trong quá trình phát triển trang web WordPress của mình.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *